Evert Jan Ouweneel

Woensdag 14 febr 2018

recensie

Bevlogen Evert Jan Ouweneel: “Blijf je verwonderen”!

Het is 14 februari, Valentijnsdag, Aswoensdag, een dag na Carnaval, maar in de Muzenval is daar niets van te merken. De gast van vanavond is Evert Jan Ouweneel (World Vision International) en hij neemt de zaal mee in een gloedvol betoog, ondersteund door statistieken, kaarten, staafdiagrammen en een niet aflatend enthousiasme voor zijn missie: Let op! Het wordt niet veel beter, er is veel verontrustend nieuws, maar door overzicht te geven kunnen we nieuwe inzichten creëren.

...zeer bevlogen...
‘n zeer bevlogen spreker …

Het gaat heel goed in Nederland.

Het gaat ontzettend goed in Nederland en met ons. Het is veiliger dan ooit, dood ga je vele malen eerder aan hart- en vaatziekten dan door een aanslag en eerder door zelfmoord dan door moord. Ook op het gebied van economische, persoonlijke en menselijke vrijheid staat Nederland steevast ergens bovenin de statistieken. Het probleem is dus dat we weinig verbetering kunnen bewerkstelligen, we hebben veel te verliezen en de nationale politiek heeft daar geen antwoord op.

Trends

Aan de hand van blauwe (vrede), groene (duurzaamheid) en rode (solidariteit)

...over rode trends...
…over rode trends…

trends schildert Ouweneel positieve en minder mooie grote lijnen: nationalisme versus globalisering, mens versus technologie, economische en ideologische macht en de samenhang daartussen, West versus Oost, vrijheid en democratie tegenover autoritaire regimes, rampspoed voor Afrika omdat daar diverse negatieve effecten precies bij elkaar komen (armoede, overbevolking, slechte gronden), maar tegelijkertijd zet grootmacht China in op verduurzaming. Bij de rode trends zien we vooral op wereldniveau meer gelijkheid, terwijl op lokaal niveau de ongelijkheid groter wordt.

Nieuwe inspiratiebronnen, de toekomst

Een nieuw verhaal is nodig, nieuwe inspiratiebronnen, nieuwe zingeving. Lokaal thuis zijn maar globaal samenwerken, dat is de toekomst. Volgens Ouweneel kunnen we niet zo doorgaan. Welvaart inleveren in het Westen, planetair gaan denken, van mensen en voor mensen, de natiestaat is een aflopende zaak. Wel de menselijke maat in de gaten houden, zo waarschuwt hij. De nieuwe visie start vanuit de planeet en de uitvoering blijft op stadsniveau. De stad (‘zoals Nederland feitelijk is’) blijft uitganspunt. Dus, waar willen we heen? Wat willen we behouden? Waar willen we voor vechten? We zijn een van die 7 miljard mensen, wij zijn met ons allen een organisme (de planeet) en laten we goed nadenken waarvoor wij thuis, in Nederland, willen komen!

vooraf

De afgelopen jaren vatte cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel (1972, Utrecht) in één dag de wereldgeschiedenis samen voor het diplomatenklasje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook adviseerde hij herhaaldelijk het Ministerie van Landbouw over de huidige ontwikkelingen in China. Ouweneel verzorgt regelmatig Studium Generale lezingen binnen de Hogeschool Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. De theatercolleges van Evert Jan Ouweneel in Theater Figi (Zeist) zijn inmiddels een begrip in Nederland. Een bezoeker: ‘Noem het wat je wilt: een lezing, een theatervoorstelling, een college, een cabaret. Hoe ook, het is ongelooflijk! Knap. En lang. En boeiend. Het kan niet anders of het geslacht Ouweneel bezit een gen des overvloeds’. Wereldtrends / wereldmachten is de voorlopige werktitel voor de avond in het KW-café die multitalent Ouweneel gaat verzorgen. De wereld is in beweging, de machten en trends evenzeer… de inhoud van de avond beweegt mee.

Evert-Jan Ouweneel (1972, Utrecht) studeerde ondermeer wijsbegeerte, psychologie en sociologie. Hij bekleedt een internationale functie binnen World Vision International, een hulp- en ontwikkelingsorganisatie in bijna 100 landen, die met 45.000 medewerkers en een budget van ruim 2,5 miljard dollar 100 miljoen mensen bereikt.ouweneel

KW_brake 2011 b