LIEVE JORIS donderdag 22 januari 2015 PiusX Bladel

Naamloos4

Lieve Joris (Belgie, 1953)

Thema: Tussen Hulpverleners en Handelaren: Afrika en China

Lieve Joris is donderdag (!) 22 januari 2015 voor de tweede maal gast in 25 jaar KW-Café, deze keer in de aula van het PiusX in Bladel. Voor haar nieuwste boek Op de vleugels van de draak dook zij drie en een half jaar onder in de wereld van Afrikanen en Chinezen. Vanuit Afrika trekken tienduizenden handelaren naar China. Mannen, maar ook veel vrouwen, die met een beetje geld persoonlijk spullen gaan kopen in China om deze terug in Afrika met winst te kunnen verhandelen. Omgekeerd zijn er ook in Afrika veel Chinese handelaren te vinden, die aldaar opvallen door hun ontembare werklust. Lieve Joris gelooft steeds minder in de klass- ieke paternalistische vormen van ontwikkelingssamenwerking, waar we buitenstaanders blijven. Lieve Joris, eindelijk weer in het KW-Café met haar optimistische warme kijk op

de geglobaliseerde wereld vol handel met smart- phones en goedkope scheeps- en luchtvaart. Gespreksleiding: Clara Corstens (Eersel)

Hulp of Handel

Wat gebeurt er wanneer volkeren die geen koloniale geschiedenis delen, elkaar ontmoeten? Lieve
Joris geeft inzicht in de ‘menselijke’ maat van de globalisering. De Congolese commerçante die naar Dubai reist om inkopen te doen voor haar winkel, de Malinese handelaar die nauwelijks kan lezen en schrijven maar drie keer per jaar naar het Chinese Guangzhou vliegt, de Chinese docent kunstgeschiedenis die horloges verkoopt op een strijkplank in de straten van Zuid-Afrika? De toon waar- op in Europa over die verhoudingen wordt geschreven, is niet vrij van vooroordelen: China eet Afrika op, China doet aan nieuw ko- lonialisme. Of met evenveel aplomb wordt een tegengestelde visie geponeerd: de westerlingen hebben Afrika als een puinhoop ach- tergelaten en helpen met al hun ontwikkelingsgeld het continent nog verder de vernieling in, terwijl de Chinezen de boel juist opbou- wen met hun aanleg van wegen en andere megaprojecten om de economie op te stuwen, zonder lastige vragen te stellen.

Museum Europa

Maar hoe zit het eigenlijk met de Chinezen zelf in bijvoorbeeld Con- go of Zuid-Afrika? Of nog interessanter: hoe ziet het leven eruit van

een Afrikaan die naar China gaat om daar zijn economisch gewin te halen? Lieve Joris volgt enkele Afrikanen naar Guangzhou, een plek waar ook analfabeten flink geld kunnen verdienen met de han- del in mobieltjes, nagemaakte merkkleding en schoenen met glim- mende hakken. Maar makkelijk is het niet, voor Afrikanen: ‘Elke Afrikaan in China moet door een muur van blikken en opmerkingen heen’, schrijft Lieve Joris. En hoe zit het met de Chinezen in Afri- ka? Joris reist enkele Chinezen na die richting Afrika zijn gegaan. Het zijn de kleine winkeliers die het beste beeld geven. Het groot- ste verschil tussen een Chinees en een Europeaan in Afrika is de manier van wonen.Waar blanken vaak in een afgeschermde villa wonen en toeschouwer blijven, mengen de Chinezen zich in elke wijk. Ze spreken de landstaal en verdiepen zich in de cultuur. Met een magische mix van humor en heldenmoed voeren Lieve Joris’ personages ons een wervelende wereld binnen, waarin Europa herleid is tot een museum.

Meer over de Gast

LIEVE JORIS (1953, Neerpelt) is internationaal bekend als schrijf- ster van non-fictie boeken over de Arabische wereld, Oost-Europa en Afrika. België’s vroegere kolonie Congo is een terugkerend the- ma in haar oeuvre. Naar aanleiding van Het uur van de rebellen schreefL ibération: ‘Lieve Joris is een van de

beste journalisten ter wereld.’ De Daily Telegraph noemde het ‘een intelligent en soms prachtig verhaal over een van de grote drama’s van onze tijd’. Naast Afrika heeft de Arabische wereld altijd een grote aantrekkingskracht op haar uitgeoefend, getuige De poorten van Damascus (1993). In het najaar van 2010 verscheen Mijn Afrikaanse telefooncel waarin Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa–de drie gebieden die Lieve Joris de afgelopen dertig jaar bereisde–voor het eerst samenkomen. Jaren nadat zij voor het eerst in Congo was, raakte Lieve Joris geïnteresseerd in de relatie tussen Afrika en China: Op de vleugels van de draak (2013)