Marjan Minnesma (17-02-16)

Woensdag 17 febr 2016

Gast Marjan Minnesma, directeur Urgenda
Thema: Het Klimaat! De rest is geneuzel
Plaats: VencoCampus Eersel !

recensie

Kleurrijke strijdbare Marjan Minnesma in KW-Café: het is een race tegen de klok!

In de gastvrije VencoCampus werd Marjan Minnesma van Urgenda ontvangen in een volle zaal. Het was een gemêleerd publiek, constateerde ze. Minnesma vindt het fijn publiek te hebben dat niet bij voorbaat overtuigd is. En overtuigen is dan ook wat ze doet. De boodschap: wat ons klimaat betreft is het een race tegen de klok. We koersen af op 4-6 graden temperatuurstijging in 2100. De CO2 uitstoot is extreem toegenomen sinds de industriële revolutie. Wij zijn de generatie die het verschil moeten maken. Voor de generatie na ons is het te laat. Dan is de grens van 2 graden (de huidige afgesproken bovengrens) al gehaald. Kijkend naar Minnesma zien we ‘energie’, een middelpunm1tzoekende, verbindende kracht en een speer tegelijk. Wandelen naar Parijs, inspireren in Friesland en als het moet een proces tegen de Staat der Nederlanden! Met haar kleurrijke outfit als blikvanger, patchwork van hergebruikte stofjes, is ze deze avond een natuurlijke kracht- en kennisbron in de klimaat- en energiediscussie. Bestaande woningen betaalbaar energieneutraal. Waarom worden we niet massaal boos, vraagt Minnesma zich af, wanneer de overheid maatregelen neemt die duurzaamheid juist tegengaan, zoals 130 km/u mogen rijden? Te veel goede voornemens, maar te weinig concrete maatregelen! Mensen schuiven de problemen voor zich uit. Maar, aldus Minnesma, we moeten zelf opstaan, in actie komen, anderen gaan het niet voor ons oplossen. Wat kunnen we doen? Onze bestaande woningen energie neutraal maken, bijvoorbeeld. En dat is betaalbaar, gemiddeld geven we in 15 jaar tijd 35.000 euro uit aan energie. Met een investering van datzelfde bedrag kun je je woning energieneutraal maken. Meer elektrische auto’s, met de fiets of het openbaar vervoer. Minder vliegen, het is toch te gek voor woorden: ‘we gaan vandaag lunchen in Milaan’! Meer seizoensvoedsel eten, meer uit de regio en minder vlees. Energie besparen ook/juist de industrie! En veel veel meer energie halen uit wind, zon en aardwarmte. Eventuele bezwaren worden door Minnesma bij voorbaat en innemend gepareerd. U vindt het lelijk zo’n windmolen? Dan maar verder op zee, maar dan wordt het ‘wel wat duurder’. Hoe leggen we aan onze kinderen uit dat we de aarde onleefbaar hebben gemaakt omdat we windmolens lelijk vonden? Elektriciteitsmasten zijn ook heel lelijk, maar accepteren we wel. Met haar indrukwekkende presentatie van nauwelijks een half uur zet Minnesma de zaal aan tot ‘frisdenken’, met de ‘dwarsdenkers’ in gesprek gaan en tot actie, zelf doen, koploper worden! Boeren en Ondernemers Na Minnesma kwamen een zestal andere gasten kort aan het woord steeds eindigend met een vraag aan Minnesma. Cor van de Ven, directeur van de Vencogroup, wilde bij de bouw van de VencoCampus geen duurzaamheidsconcessies doen, ondanks een lange terugverdientijd van de investeringen. Het leverde een energiebesparing van 78% op. Maar, zijn we ook het ‘meest duurzame bedrijfsgebouw’ vraagt hij Minnesma? Uit haar antwoord blijkt dat we inmiddels energieleverende gebouwen hebben (Alliander), en noemt ze de VencoCampus een prachtig voorbeeld van hoe het kan en moet. Hans Huibers, van ZLTO, kwam met zijn spandoek BESTE MARJAN, BOEREN EN TUINDERS HEBBEN EEN OPLOSSING. Want de landbouw legt CO2 vast en boer is het beroep van de toekomst! Minnesma sluit hierop aan en benadrukt dat groene grondstoffen van de boeren moeten komen. We hebben de boeren hard nodig! Hein Klaassen, die in 2011 biologische landbouw is gestart krijgt de bevestiging dat biologisch boeren beter is voor de kwaliteit van de grond. Jong en vrouw zijn charmant in duurzaamheidsland Wethouder Chris Tönissen, vraagt hoe de gemeente Eersel de 7500 bestaande woningen in Eersel energieneutraal krijgt. Minnesma vindt dat gemeentes meer moet doen dan faciliteren. Neem het voortouw, verleid inwoners, zorg voor leningen tegen lage rentes, schakel plaatselijk/regionaal bekende rolmodellen in (JW Roy, Wim van de Leegte..) die laten zien dat ze energieneutraal wonen. Ad van de Ven van Kempenenergie wil de (kempen)gemeentes en burgers meer in ‘klimaatbeweging’ krijgen, maar hoe? Minnesma vertelde hoe in Zaanstad nu 100 bestaande woningen energieneutraal gemaakt zijn. Dusbied ze ‘eenmalige kortingen’, gebruik PR en marketingtrucs om ze te overtuigen en ga naar de mensen toe. Zelf geeft ze hierin met Urgenda en haar honderden lezingen per jaar het voorbeeld. De jongste spreker/gast was Max van Deursen (Bergeijk), VN-jongerenvertegenwoordiger op de klimaattop in Parijs. Minnesma vertelt hoe jongeren met hun charmes overal binnen kunnen komen en dat je als jongere (en als vrouw!) makkelijker ongemakkelijke dingen kunt zeggen, zoals: ‘U bent er over 50 jr niet meer, maar wij wel. En wij hebben last van uw maatregelen!’ Peter Meeuwsen (Neerpelt, 75 jaar), een van de duurzaamheidsvoorvechters in Belgie, wil het klimaatbewustzijn permanent vergroten, de macht der machtelozen orkestreren. En Minnesma is zijn grote voorbeeld. Marjan komt naar je toe. Tot slot was er nog ruimte voor vragen uit het publiek. Minnesma liep zelf met de microfoon naar de vragenstellers en beantwoordde de vragen. Hierbij zocht ze als een diplomate steeds naar de verbinding. De verschillende partijen moeten niet tegenover elkaar gaan staan, maar met elkaar naar oplossingen zoeken. De varkensproblematiek is groot, voor omwonende burgers maar zeker ook voor de varkensboeren zelf. De boodschap van Marjan Minnesma is en blijft: iedereen de schouders eronder om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Als we het willen, dan kan het! Hierna was er nog voldoende tijd voor informele contacten en vragen tijdens de nazit en het Happy Hour. De vrijwilligers Theo Kox en Jan Reinders verzorgden nog een rondleiding door het bijzondere gebouw en om elf uur gingen de lampen in de VencoCampus uit. ​​Eindelijk de grote groene charmante optimist Marjan Minnesma in het KW-Café. Een avondje duurzaamheid saai, voorspelbaar? Niet als je Marjan Minnesma van Urgenda hoort en ziet. Niet praten maar poetsen vindt ze. Hoe krijgt ze het allemaal voor elkaar? Drie kinderen. Een bouwval opknappen. Urgenda vanuit Rotterdam op de wereldkaart zetten terwijl ze in de Beemster woont. Een orkest leiden. Hobo spelen. De eerste keer dat ze actie voerde was ze acht. De boerderij van haar opa moest wijken voor het nieuwe gemeentehuis van Zaanstad! De jonge Minnesma begon in 1998 als campagnedirecteur van Greenpeace. Sinds het jaar van de oprichting van Urgenda (2007) is zij het boegbeeld van de groene beweging in Nederland. Met drie studies achter de rug (bedrijfskunde met een MBA in Londen, Filosofie en Rechten) richt Minnesma zich op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. Urgenda is een ondernemende non-profit organisatie waarmee Minnesma de eerste collectieve inkoopactie van zonnepanelen organiseerde, de eerste elektrische auto’s die in serie zijn geproduceerd samen met partners importeerde en de eerste energieneutrale huizen voor € 35.000,= of minder realiseerde. Urgenda is in 2014 de klimaatzaak tegen de Staat gestart omdat de overheid de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De overheid kiest voor fossiele belangen en de wetenschap is te sloom. De politiek komt er niet uit, nu is het aan de rechter! Deze KW-avond met als gast de nummer één van de Duurzame Tophonderd, vindt plaats op de VencoCampus, het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa!

Minnesma_kl