Organisatie

Het KW-café organiseert elk seizoen een aantal avonden in Eersel met de allerbeste sprekers uit de wereld van kunst, wetenschap en techniek. Het KW-Café wil de inwoners van De Kempen laten zien hoe boeiend kunst en wetenschap kunnen zijn en tonen wat kunstenaars en wetenschappers beweegt. Het KW-Café is van mening dat kunst en wetenschap aan elkaar verwant zijn. Verbeelding en ratio, het persoonlijke en het onpersoonlijke, intuïtie en intellect.
Het KW-Café wordt georganiseerd door de Kempische Stichting voor Kunst en Wetenschap (KSKW). KSKW heeft zich laten inspireren door de ideeën van de K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. 
KSKW is ook nauw betrokken geweest bij Kunstenroute, een initiatief waarbij scholieren van het Rythovius College te Eersel hun CKV-producten in het Centrum van Eersel tonen.
Het KW-café is een particulier initiatief, zonder subsidies van welke overheid of fonds dan ook. Het KW-Café wordt wel gesponsord door een tiental bedrijven uit Eersel en De Kempen.
Redactie en medewerkers van het KW-café wensen u veel plezier bij het kijken op onze site en natuurlijk bij het bezoek aan onze KW-Avonden.

Met vriendelijke groet, redactie & medewerkers KW-café,

Frans van Alebeek, programma / voorzitter

ppTon van Asseldonk, programma

Yvonne Barten, secretariaat

Clara Corstens, programma

Sander van Dooren, techniek

Netti Henselmans, programma / website

Moniek Peijnenburg, affiches / flyers

Karel Theuws, programma

Netty Verdonk, penningmeester