Petra Stienen, woensdag 15-02-17

over terug naar de Donderberg: portret van een wereldwijk met 7000 inwoners en 80 nationaliteiten
recensie

pszwPetra Stienen zorgt voor integratie in een uitverkochte Muzenval Petra Stienen, diplomate en schrijfster, opende de avond met een opdracht: zoek iemand die heel erg op je lijkt of juist totaal niet en ga met elkaar in gesprek over het grootste verschil tussen jullie. Er ontstonden levendige gesprekken en dat zette de toon voor de avond. Het publiek was deze avond zeer gemêleerd, mensen van verschillende achtergronden konden elkaar deze avond ontmoeten: autochtone inwoners van Eersel en omstreken, migranten en vluchtelingen. De boodschap was van begin af aan duidelijk: ga met elkaar in gesprek, help elkaar om elkaar te begrijpen, wees nieuwsgierig naar de ander. Petra Stienen heeft hierin een voorbeeldfunctie en dat droeg zij deze avond ten volle uit.

Graf met de handjes In de uiteenzetting van haar jeugd in Roermond, haar studie Arabisch en haar loopbaan als diplomate in Egypte en Syrië, was het steeds terugkerende thema de uitgestrekte hand die Stienen regelmatig mocht ontvangen om haar verder te helpen en de noodzaak die zij voelde om een ander hetzelfde te bieden, ondanks alle bestaande verschillen. Stienen illustreerde het vermogen om verschillen te overbruggen met een prachtig voorbeeld, “het graf met de  handjes” in Roermond: echtelieden met een gemengd huwelijk (katholiek en protestant) mochten, ook na 40 jaar huwelijk, niet op dezelfde begraafplaats begraven worden, maar bedachten hiervoor een creatieve oplossing: beide graven aan weerszijden van de muur werden boven de muur met elkaar verbonden door middel van twee handjes…

Zang, Dans en Eten Als afsluiting van het programma voor de pauze gaven 3 Syriers, Wael, Hussein en Faedl uit Veldhoven, een mooie danspresentatie op Syrische muziek (met enkele solo’s van Wael) en nodigden mensen uit het publiek uit om samen met hen mee te dansen. Er werd volop gezongen en geklapt.  Vervolgens ging Petra Stienen na de pauze, zittend op de rand van het podium, in gesprek met enkele jongeren uit Syrië en Irak die op het Pius X College in de
Wereldklas zitten. Zij vroeg Mohamed, Anas en Hosam naar hun dromen: Mohamed wil graag apotheker worden, Anas wil luchtvaarttechniek gaan studeren en Hosam wil andere vluchtelingen gaan helpen. De jongens spraken Nederlands, maar toen zij in het Arabisch antwoord konden geven (vertaald door Stienen) waren de antwoorden begrijpelijkerwijs veel uitgebreider en begonnen hun gezichten te stralen. Het Nederlandse volk werd bedankt en uit alle hoeken van de zaal werden recepten geroepen van het lekkerste Syrische eten.

Handreikingen in De Kempen Stienen benadrukte hoe lastig het is voor de vluchtelingen en migranten om zich de taal eigen te maken en om in contact en gesprek te komen met Nederlanders. Vaak blijven de contacten beperkt tot docenten en hulpverleners. Petra Stienen riep iedereen op: Als u tijd heeft lees dan eens af en toe voor, dat is zo belangrijk voor de taalvaardigheid! En als vrijwilliger word je er ook zelf nog gelukkiger van! Veel positieve verhalen kwamen natuurlijk niet aan bod, Petra Stienen moest om 10 uur vertrekken. Want integratie vindt ook volop plaats bij voetbalclub EFC waar bijna 20 migranten voetballen, een vrouw uit Duizel vertelde over het initiatief van drie migrantenfamilies om de buurt uit te nodigen en hoe goed dat was gebleken. Een jonge Syrische journaliste had een kritische vraag naar Petra Stienen, haar verhaal over de Arabisce wereld zou positiever hebben gekund/gemoeten. Een dag later bleek dat het weekblad De Hint haar had uitgenodigd om een stuk te schrijven. Allemaal handreikingen. Aan het einde van de avond benadrukte Stienen de valkuil om aannames te hebben over de ander, terwijl het zo belangrijk is om samen te kijken naar een gezamenlijk pad en te zoeken naar verbinding. Ze concludeerde dat de zaal deze avond gevuld was met mensen uit het veelkleurige midden, die de nuance zoeken en kritisch denken en daartussen voelde zij zich prima thuis. Het is bijzonder dat er zoveel verschillende mensen (Eritrea, Indonesie, Syrische ouders met hun  baby!) op deze avond zijn afgekomen, zelfs vluchtelingen die de taal nog helemaal niet meester waren en weinig van de presentatie hebben kunnen verstaan. Nu is het aan eenieder om elkaar, ondanks alle verschillen, de hand te reiken!

vooraf

FotoStienenDonderberg-Peter Wijnands-kleiner
foto Peter Wijnands

Petra Stienen (Roermond, 1965) is Arabiste, schrijver en voormalig diplomate. Ze studeerde Arabisch en was tussen 1995 en 2004 als diplomaat werkzaam op de Nederlandse ambassade in Egypte en Syrië. Tijdens de protesten in de Arabische wereld in 2011 trad ze regelmatig op als commentator in nieuwsprogramma’s, zoals Pauw & Witteman. In april 2008 verscheen haar boek Dromen van een Arabische lente, dat twee á drie jaar later profetisch bleek te zijn geweest. Stienen heeft daarna het ‘diplomaten-wereldje’ bewust verlaten om actief te worden in Nederland. Stienen is de tweede KW-gast in het KW-thema Integratie. Stienen als ‘doener’ en Scheffer als ‘filosoof’. In 2015 verscheen haar boek Terug naar de Donderberg. Een wijk waar zij is opgegroeid met 7000 inwoners en (nu) meer dan 80 nationaliteiten is de wereld in het klein. Ontwikkelingen die nationaal en internationaal spelen (Vluchtelingen, Integratie, Vrouwen&Islam) zijn zichtbaar in de ‘wereldwijk’ Donderberg. Terug in haar oude buurt werd zij actief en stelt zij zichzelf en anderen vragen als: Hoe gaan we om met verschil in talent, afkomst en toegang? Welke mensen fungeren als bruggenbouwers? Wat is de kracht van nieuwkomers die slagen in Nederland?