Govert Buijs

KW-college #7   Govert Buijs

geannuleerd

maandag 23 maart; aanvang 19:30 – Rythovius College Eersel, toegang 5 euro, leerlingen gratis 

Het goede leven en de vrije markt, wat hebben die met elkaar te maken? Door de globalisering is de hele wereld met elkaar verbonden geraakt, ook de economieën. Dat heeft veel verbetering gebracht, maar er zijn ook schaduwkanten. Onze verhouding tot elkaar is ingrijpend veranderd. De mens is een homo economicus geworden. Ondermijnt het model niet andere dimensies die tot het menszijn behoren? Wat is individuele vrijheid dan precies? Hoe veel ruimte laat de markt voor een goed leven?Wat heeft klimaatverandering te maken met de vrije markt en dat goede leven? Allemaal vragen die aan bod komen in het filosofisch boek: Het goed leven en de vrije markt, een boek dat als examenstof dient voor het vak filosofie op het VWO. 

Govert Buijs is een van de schrijvers van genoemd boek, dat bekroond is met de Socrates Wisselbeker. Wij, Anneke Cools en Elise Wisgerhof, zijn vwo-leerlingen op het Rythovius College en hebben hem uitgenodigd om over de diverse thema’s te komen praten in het zevende KW-college. Dit is ons profielwerkstuk voor Filosofie.  

Deze avond zal Govert Buijs een toelichting geven op diverse onderwerpen die in het boek aan de orde komen. Dat is het eerste deel en duurt maximaal 30 minuten. Er is daarna alle ruime voor discussie en vragen uit het publiek. Het is een breed onderwerp dat veel mensen aanspreekt, maar er is alle ruimte voor discussie met hem. U kunt uw eigen filosofische vragen stellen.  

Interessant en leerzaam dus. Deze avond wil je niet missen!!!! 

Over de gast 

Govert Joan Buijs, geboren in Friesland, heeft politicologie en filosofie gestudeerd aan de Vrije universiteit te Amsterdam en aan het Institute for Christian Studies in Toronto. Ook studeerde hij enkele jaren theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Theologische Universiteit in Apeldoorn. 

Buijs was van 1992 tot 1998 als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 1998 cum laude promoveerde in de politieke filosofie. 

Sinds 2000 is hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte, tegenwoordig afdeling Filosofie bij Faculteit Geesteswetenschappen. Eerst als Universitair Docent sociale en politieke filosofie en als onderzoeker op het thema ‘civil society en religie’ en sinds 2011 als Universitair Hoofd Docent en als bijzonder hoogleraar ‘Politieke filosofie en levensbeschouwing’. 

Vanaf 2016 bezet Buijs de F.J.D. Goldschmeding Leerstoel ‘Economie in relatie tot Civil Society’. Deze leerstoel biedt veel ruimte voor het onderzoek naar de humanisering van de economie. 

Buijs interesseert zich voor de manier waarop grote groepen mensen of zelfs complete samenlevingen in de greep kunnen komen van bepaalde ideeën en ideologieën en wat vervolgens de gevolgen hiervan zijn op de vormgeving van de politieke en economische orde en op de samenleving als geheel.