Kitty Nijmeijer

15 januari 2019

vooraf

Professor Nijmeijer is wereldwijd bekend door haar baanbrekend onderzoek naar membranen, een soort super-filters EN ze is een uitstekende spreker! In 2014 werd haar onderzoek in de praktijk gebracht op de Afsluitdijk in de eerste blauwe energiecentrale ter wereld. In deze centrale wordt het mengen van rivier- en zeewater gebruikt om duurzame energie op te wekken. In zout water bevinden zich meer geladen deeltjes (zout-ionen), dan in zoet water. Wanneer tussen beide een membraan wordt geplaatst, vindt ionentransport plaats, dat omgezet wordt in elektriciteit. Nijmeijer: alleen ingenieurs kunnen abstract wetenschappelijk onderzoek vertalen naar concrete toepassingen. Energie uit water: het klinkt als dé oplossing voor het Nederlandse energievraagstuk. We beschikken immers over genoeg rivieren en grenzen aan zee. In de toekomst moet dan ook tien procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik worden opgewekt met behulp van blauwe energiecentrales. De kosten van deze blauwe-energiecentrales zijn gunstig, goedkoper dan zonne- en windenergie. Niet alleen met het oog op de kosten heeft blauwe energie een streepje voor op zonne- en windenergie. In tegenstelling tot zonne- en windenergie kan blauwe energie altijd, ongeacht de weersomstandigheden worden opgewekt. Nijmeijer houdt TEDx-talks, is vaak te gast in ‘de media’, onlangs nog bij DWDD.

Nijmeijer_19912327_ST_PO_AS_2831Prof. dr. ir. Kitty Nijmeijer (Geleen, 1972) is vice-decaan van de faculteit Scheikundige Technologie. Nijmeijer ontving recent de Academic Society Award vanwege het grote belang van haar onderzoek en de wijze waarop zij de verbinding legt tussen wetenschap en maatschappij. Voor de Academic Society Award komen hoogleraren in aanmerking die zich onderscheiden door uitmuntend onderzoek en hun vermogen om op aansprekende wijze de verbinding tussen wetenschap en maatschappij te leggen.