Philipp Blom

pbsite3Dinsdag 13 november 2018

recensie

Over Bedreiging van onze democratie door klimaatverandering en robots.

Groeiende maatschappelijke spagaat als ‘recept voor een komende revolutie.

 

 

 

vooraf 

Na Thomas Rau in het vorige KW-seizoen opnieuw een spraakmakende topper, een Europese opinieleider over de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering/robotisering. Van het economisch model, uitsluitend gericht op groei, moeten we afscheid nemen. In het huidige tijdsgewricht, zegt Blom, is het mogelijk dat door klimaatverandering de grenzen van het gebied, waar langdurige droogte heerst, vanaf de evenaar honderden kilometers noordwaarts opschuiven. Te voorzien valt, dat dan miljoenen mensen op drift zullen raken. En, over afzienbare tijd zal door robotisering een derde van de bevolking zich overbodig voelen. Hun inzet en hun creativiteit tellen niet meer mee. Ze kunnen niet staken, want ze hebben geen baan. Hij noemt het “het recept voor revolutie en het begin van het einde van de democratie.” Blom hekelt recente politieke campagnes, zoals die van Angela Merkel, waarin vooral de nadruk gelegd wordt op stabiliteit en conservatisme. Volgens Blom hebben we de optie, om alles te laten bij het oude, helemaal niet meer. Waar willen wij naartoe? Die vraag stellen we op dit moment niet. Onze keuze is dus niet: willen we gewoon een heden wat eeuwig duurt. Onze keuze is: willen we een toekomst scheppen, of willen we een toekomst aannemen die gewoon gebeurt, ook als het rampzalig is?

Philipp Blom (Hamburg,1970) is een begeesterend spreker, vaak te gast bij Buitenhof, hij schrijft voor verschillende bekende kranten, waaronder The Independent, The Times Literary Supplement, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Vrij Nederland. Zijn meest recente boek: Wat op het spel staat. Naast zijn journalistieke werk schrijft Blom verschillende soorten boeken. Hij schrijft voornamelijk in het Engels en het Duits, maar vier van zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. Ook heeft Blom het boek Amsterdam van Geert Mak in het Engels vertaald. Blom beheerst het Nederlands goed omdat zijn moeder Nederlandse is.Blom schrijft zijn boeken voornamelijk over moderne (cultuur)geschiedenis. Naast historische non-fictie schrijft hij ook fictie en heeft hij een wijngids uitgebracht.