Malou van Hintum & Roelof Kleppe

Malou van Hintum (wetenschapsjournalist) en Roelof Kleppe (psychiater): Wat-is-Normaal, Psychische Ziekten en Psychiatrie 

Woensdag 15 januari 2020

Aanvang 20.00 uur – Muzenval Eersel

Toegang 9 euro

De westerse maatschappij maakt mensen depressief, lastige kinderen krijgen meteen het label ADHD en de psychiatrische handbijbel DSM-5, zal – geholpen door de farmaceutische industrie – iedereen tot psychiatrisch en dus chemisch behandelbaar patiënt bestempelen!  Dit soort geluiden ‘teisteren’ de psychiatrie. Maar…hoe zit het dan echt!? Lichamelijke klachten zijn duidelijk te definiëren – een hartaanval, diabetes of een gebroken been zien er overal hetzelfde uit. In de psychiatrie bestaat tussen ‘volkomen normaal’ en ‘echt ziek’ een groot grijs gebied. Op uitdrukkelijk verzoek van ons publiek duikt het KW-café deze avond in de snel groeiende wereld van psychische aandoeningen, van ADHD, autisme, angsten, depressie tot schizofreen en suïcidaal gedrag.Is er meer psychisch leed of zijn wij het anders gaan benoemen? Zijn er meer ‘aanstellers’, modeziektes, zijn we intoleranter geworden, of stelt onze complexe maatschappij zulke hoge eisen? Het KW-Café biedt deze avond een maatschappelijke ‘overview’ EN middels een interview een ‘kijk in de keuken’ van psychiater en instelling. 

Malou van Hintum
© FMMAG Duncan de Fey

Wetenschapsjournalist Malou van Hintum zal deze KW-avond openen met het overzicht van de wereld van ‘geestelijke gezondheid en ziekte’. Wie zijn de ‘probleemhebbers’ met  welke problemen? Hoe zit het met ‘nature-nurture’? Wat is stress, hoe werkt psychopathologie, genetisch onderzoek en hersenonderzoek hierbij? Wat is de invloed van de baarmoeder en de opvoedmoeder? En welke rol speelt de maatschappij in het ziek maken en ziek verklaren van mensen? Wat is ‘normaal’ nou eigenlijk is, en welk effect hebben diagnoses op iemand zelf en diens omgeving? Hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid? Wie zijn de ‘psychische helpers’ en hoe gaan ze te werk? Van Hintum,een veelgevraagd spreker, schreef in 2012 het spraakmakende boek Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses. In 2017 gevolgd door Brein onder druk. Over stress, agressie en veerkracht.  

Roelof Kleppe

Roelof Kleppe  (psychiater bij OPSY/GGzE en consulterend psychiater in het St Anna Ziekenhuis te Geldrop) zal aansluitend geïnterviewd worden over de dagelijkse, harde, weerbarstige werkpraktijk voor psychiater/instelling EN de ontwikkelingen hierin. Welke mensen met welke klachten komen bij een psychiater, hoe vindt deze ‘verwijzing’ plaats, hoe zit het met wachtlijsten? Wanneer vindt opname plaats, wanneer ‘gedwongen’? Welke problemen levert dat op voor client, omgeving, psychiater en instelling? Hoe werkt een psychiater: gesprekken, met wie, medicijnen, wanneer, een combinatie, hoezo? Wat is de rol van ‘geneesheer/directeur’ bij het beleid en uitvoering van een instelling? Wat als de behandeling ‘mis gaat’, is er toezicht, verantwoording bij behandelaar en instelling?  Interessant (en te bespreken!) is ook  de training Mental Health First Aid (MHFA) – Eerste Hulp bij Psychische Problemen –die Kleppe naar Nederlandhaalde. Hoe te handelen als iemand met psychische problemen uw pad kruist?  Kleppe is ook nauw betrokken bij het opstellen van het werkplan SuicidePreventie in ZO-Brabant. De afgelopen 50 jaar zijn de suïcidecijfers geleidelijk gestegen, dit in tegenstelling tot de behandeling van hartkwalen of van kanker. Hoe verminder je het taboe op suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag? 

Na de pauze beantwoorden Van Hintum en Kleppe vragen vanuit de zaal en gaan met elkaar in dialoog/discussie. Vragen kunt u in de pauze ook schriftelijk indienen.

Over onze gasten

Malou van Hintum studeerde politieke wetenschappen in Nijmegen en is nu wetenschapsjournalist met name over de onderwerpen Psychologie, Psychiatrie en Neurowetenschappen. Ze publiceert in o.a. NRC, De Groene en Trouw. Naast de hierboven genoemde boeken, schreef Van Hintum De opvoedingscanon(2010) met René Diekstra.Over haar  boek Doe eens Normaalschreef Jim van Os, hoogleraar psychiatrie Universiteit Maastricht  ‘In dit kritische en boeiende werk wordt uitgelegd wat zin en onzin is in de diagnostiek, welke grote vragen er zijn, en waar het in de toekomst naartoe moet. Lezen!’ 

Roelof Kleppe studeerde aan de Universiteit van Utrecht, was sinds 1996 tot dit voorjaar werkzaam als psychiater/psychotherapeut (sinds 2008 als geneesheer-directeur) bij de GGzE, en is nu werkzaam als consulterend psychiater verbonden aan het St Anna Ziekenhuis te Geldrop en bij OPSY Centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie. OPSY helpt volwassenen (vanaf 18 jaar in de regio Eindhoven en De Kempen) die moeite hebben met leren en kampen met psychische problemen.