Floris Alkemade

Panorama Platteland Brabant, van problemen naar perspectieven en plannen

Donderdag 2 april 2020

Aanvang 20.00 uur – Aula Rythovius College Eersel

Toegang 9 euro

De directe aanleiding voor het KW-Cafe om de Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit te nodigen was zijn visie op ‘perspectieven voor het platteland’ . Brabant en onze plattelandsregio de Kempen zijn voorbeelden waar nieuwe perspectieven en plannen hard nodig zijn. Alkemade organiseerde hiervoor in 2017 Brood&Spelen  een prijsvraag voor de herinrichting van een leefbaar platteland. Immers, veel boeren stoppen, stallen komen leeg en het platteland dreigt te ontvolken en het platteland is een potentieel broeinest van innovatie, nergens vind je zoveel creativiteit en nergens zoveel startups! In 2018 presenteerde hij Panorama Nederland waarin de toekomst van de landbouw – naast water, mobiliteit en energie – een van de hoofdthema’s was. Met dit panorama wil Alkemade met een optimistische blik vooruitkijken. Zodat er ook een verlangen naar de toekomst kan ontstaan. In zijn optimistische eindplaatje is het platteland een plek geworden waar nog steeds volop boeren actief zijn. Alkemade: Ik vind het zelf vreselijk om te zien, al die stoppende boeren. We hebben ze in de toekomst hard nodig. Om voedsel te produceren, maar ook om het nieuwe Nederlandse landschap vorm te geven. Boeren hebben veel ervaring op het gebied van water- en bodembeheer. De landbouw in het buitengebied zou extensief en grondgebonden moeten worden. De intensieve veeteelt, maar bijvoorbeeld ook de glastuinbouw, verhuizen naar speciale ‘agroparken’ op strategische locaties nabij belangrijke infrastructurele knooppunten.

Alkemade: om tot die omslag te komen is er een new deal tussen boer en maatschappij nodig. Waarbij de boer een eerlijk inkomen verdient zonder steeds te moeten redeneren vanuit zo veel mogelijk productie tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de overheid zal zijn nek uit moeten steken met een overgangsfonds voor boeren om de periode te overbruggen als ze naar een duurzame bedrijfsvoering gaan.

Meer over de Gast

Floris Alkemade (1961) is architect en stedenbouwkundig ontwerper. Na zijn afstuderen aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA), waarvan de laatste acht jaar als partner. Sinds 2008 leidt Alkemade zijn eigen bureau FAA. Daarnaast was Alkemade gast-professor aan de Universiteit van Gent en is hij lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Floris Alkemade werd in 2015 benoemd als Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Floris Alkemade is recent uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2018. Met name ‘de zichtbaarheid van Alkemade’ werd geprezen. De jury prijst Alkemade omdat hij in korte tijd zoveel voor elkaar heeft gekregen. Belangrijke thema’s, zoals de opvang van vluchtelingen en de toekomst van het platteland zijn voortvarend en creatief aangepakt.