Seizoen 2021 – 20022

Jan Brokken, woensdag 17 november 20 uur in de Muzenval, thema: De Tuinen van Buitenzorg, Muziek & De Wereld Rond! 

Eindelijk, na de door corona uitgestelde avond van vorig jaar.  Met vier andere Eerselse/Kempische organisaties (Bibliotheek, Volksuniversiteit, Muzenval en Bruna)  hebben we de koppen bij elkaar gestoken voor deze avond met speciale aandacht voor de muziek (Indonesië, Caraïben)  in het werk van Jan Brokken. 

Na de inleiding door Brokken (‘een goddelijk verteller’, Volkskrant) is er een interview met hem door Marcella van der Kruk (Amsterdam), redacteur bij uitgeverij Atlas Contact, verzorgt Masterclasses en is ervaren als interviewer, gespreksleiding en docent. Marcella studeerde Culturele Antropologie, Nederlandse Taal & Cultuur en Moderne Nederlandse Letterkunde aan de UvA.

Carolijn Visser, woensdag 15 december 19 uur in de aula van het PiusX te Bladel, thema: Fascinerend Imponerend China.

Dit KW-college wordt georganiseerd samen met leerlingen en docenten van het PiusX. De ontwikkelingen in China 1840-2000 zijn onderdeel van het VWO-examen 2022 en Carolijn Visser schrijft al bijna 40 jaar over China! In 2017 schreef ze  Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao, bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs.

Meer over de gasten

Selma Vos was de enige Nederlander die in China woonde ten tijde van Laat Honderd Bloemen Bloeien, de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie. Zij en haar gezin werden slachtoffers van de grootse idealen van de maoïstische heilstaat. Visser ontmoette Selma’s kinderen,  in 2012 gaven ze haar de brieven die Selma gedurende de jaren in China naar hun grootvader in Nederland stuurde. De basis voor een fascinerend boek en een inspirerende avond voor ons.

Arnoud Boot, woensdag 12 januari 20 uur in de Muzenval, thema: geldschepping en ons geldstelsel.

Maart 2016 was Arnoud Boot voor het eerst in het KW-café, een volle Muzenval beloonde hem toen met daverend slotapplaus. Aan het einde deed  hij een oproep aan ‘de politiek en de samenleving’ voor de broodnodige vernieuwing van het financiële systeem. Actie graag, om het vertrouwen tussen samenleving en de financiële sector te herstellen. Die actie kwam snel. Maart 2016 werd het burgerinitiatief Ons Geld besproken in de Tweede Kamer. Alle Kamerleden stemden voor een onderzoek naar de introductie van ‘een veilige bank’, de werking van het geldstelsel en geldschepping. De WRR ( Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) ging aan de slag en  presenteerde in  Januari 2019 haar eindrapport. Arnoud Boot was één van de opstellers en zal ons op deze KW-avond meenemen in de wonderlijke wereld van ‘geldschepping en ons geldstelsel’. Welke bedreigingen, kansen en ontwikkelingen ziet hij.

Na zijn inleiding zal er ook een gesprek/interview zijn met Bert Slagter, auteur van het boek Ons geld is stuk met als flaptekst:  Miljarden mensen gaan gebukt onder financiële censuur of hebben te maken met hoge inflatie. Er is een oplossing: bitcoin……waardevast, door niemand te censureren en door geen centrale bank bij te drukken.

Meer over de gasten

Arnoud Boot (1960, getogen in Eersel!), actief in het financiële publieke debat, is hoogleraar aan de UvA, studeerde aan de Universiteit van Tilburg. Boot is onder meer  lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en voorzitter van Sustainable Finance Lab (SFL).

Bert Slagter (1982), actief in het financiële publieke debat (BNR, podcast), achtergrond in natuurkunde en informatica, oprichter, onderzoeker en softareontwikkelaar bij Procurios. Samen met broer Peter Slagter heeft hij LekkerCryptisch opgericht, een community van journalisten en bouwers die onderwerpen bestuderen op het snijvlak van technologie en economie. Van macro-economie en digitaal centralebankgeld tot bitcoin, decentralized finance en digitale eigendomsrechten. 

Anna Gimbrére, woensdag 9 februari 20 uur in de Muzenval, thema:

Meer over de gasten

David van Reybrouck, woensdag 9 maart 20 uur in de Muzenval, thema: Indonesië en als aanleiding zijn recente, veelgeprezen boek Revolusi. Maar ook vernieuwing democratie komt aan de orde. 

Van Reybrouck zal dieper ingaan op de achtergronden van zijn recente boek Revolusi. Vijf jaar lang werkte hij aan dit  monumentale werk. De veelheid aan perspectieven en herinneringen weeft hij samen tot het aangrijpende verhaal van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 16 maart zal Van Reybrouck ook geïnterviewd worden over zijn voortrekkersrol in Europa rondom ‘nieuwe democratische vormen zoals burgerfora’. 

Meer over de gasten

David Van Reybrouck is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, theater en poëzie. Zijn Congo. Een geschiedenis, (2010) was een wereldwijd succes met meer dan 500.000 verkochte exemplaren. Bekroond met de Libris Geschiedenisprijs en de AKO Literatuurprijs. Zijn essay’s en boeken rondom ‘modernisering van de democratie’ hebben grote praktische invloed, in België maar ook in Nederland en Frankrijk.  

Tom Lanoye, woensdag 6 april, 20 uur in de Muzenval, thema: Mijn leven en Werken: de samenhang.  

Lanoye is één van de populairste en meest gewaardeerde schrijvers van Nederland en België. Hoewel hij vooral bekend is als auteur van (verfilmde) romans als Sprakeloos en Het goddelijke monster en bekroonde toneelklassiekers als Ten oorlog en Koningin Lear staat hij ook als dichter aan de top. Zo was hij onder meer Stadsdichter van Antwerpen en schreef hij gedichten vanuit het gezichtspunt van een Vlaamse soldaat in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Lanoye woont zowel in Zuid–Afrika als in Antwerpen, hij  is een weergaloos performer. Dit wordt een spetterend einde van dit KW-seizoen.